10.08 Społeczne Forum Legislacji w Radziejowie

Podczas mojego wystąpienia w czasie forum poruszyłem ważne kwestie dotyczące roli zasady pomocniczości i partycypacji społecznej w kształtowaniu prawa lokalnego. Cieszę się, że społeczność z Powiatu Radziejowskiego interesuje się tworzeniem lokalnego prawa, które najbardziej dotyczy mieszkańców. Dziękuję za obecność wójtom, radnym oraz osobom zaangażowanym w działalność lokalnych organizacji pozarządowych.