11.09 Nowe wyposażenie dla szpitala w Rypinie. 

Dziś, podczas konferencji prasowej w Rypinie, ogłosiłem przyznanie 1,5 mln złotych ze środków z ogólnej rezerwy budżetowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Rypinie. Szpital będzie mógł z tych funduszy zakupić wyposażenie i sprzęt medyczny, który posłuży mieszkańcom całego powiatu. Jestem zadowolony, że dzięki naszej wspólnej pracy możemy poprawić warunki leczenia w regionie. Deklaruję dalsze wsparcie dla Rypina i jego mieszkańców.