12.01 Spotkanie noworoczne

W Starorypinie miałem możliwość wzięcia udziału w spotkaniu noworocznym. Tego typu wydarzenia są idealną okazją do rozmów na temat potrzeb lokalnej społeczności.