14.07 Ochrona zabytków w regionie

Wraz z radnymi Rady Miejskiej w Grudziądzu, tego dnia mówiliśmy, jak ważne dla nas jest dbanie o zabytki w naszym regionie. W Grudziądzu wniosek uzyskał możliwie najwyższe dofinansowanie w wysokości 3,5 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Zabiegamy o to, by nasz region stawał się coraz piękniejszy.