14.07 Program Ochrony Zabytków 

Dzięki naszym wspólnym staraniom Kościół pw. Marii Magdaleny w Łopatkach otrzymał 165 tys. zł. na prace konserwatorsko-budowlane dachu nad prezbiterium oraz murów i sterczyn przylegających do połaci dachowych prezbiterium. Bardzo się cieszę, że dzięki rządowym dotacjom przywracamy blask zabytkom w naszym regionie.