15.07 Remont zabytków w gminie Stolno

Współpracując z gminą Stolno, przyczyniłem się do zdobycia wsparcia na remont zabytków ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Było to ważne działanie mające na celu zachowanie kulturowego dziedzictwa regionu, co cieszy mnie niezmiernie. Kwestia dbania o zabytki jest dla mnie bardzo ważna.