17.08 Bank Żywności Caritas

Dziś miałem zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowej uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę hali magazynowej, która będzie służyła Bankowi Żywności w Grudziądzu. Jest to niezwykle ważna inwestycja, która pozwoli Caritas Diecezji Toruńskiej znacząco rozszerzyć swoją pomoc. Chcę, aby Caritas mogła w dalszym ciągu nie tylko realizować swoją dotychczasową misję, ale również by to miłosierdzie niesionej pomocy mogło coraz szerszym strumieniem docierać wszędzie tam, gdzie jest taka potrzeba. Środki na budowę magazynu w kwocie 15 mln zł zostały przyznane z ogólnej rezerwy budżetowej Prezesa Rady Ministrów.