19.09 Dodatkowe fundusze dla szpitala w Brodnicy 

ZOZ Brodnica otrzyma ponad 4 mln zł na modernizację i doposażanie SOR w ramach Funduszu Medycznego ogłoszonego przez Ministerstwo Zdrowia. Dofinansowanie z całą pewnością poprawi jakość świadczeń udzielanych w SOR oraz zapewni jeszcze większe bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom. Cieszę się, że razem może zmieniać nasz region na lepsze.