2.10  Narodowe Muzeum Sportu Żużlowego

Dziś w budynku Domu Towarowego Korzeniewskich w Grudziądzu ogłosiliśmy razem z Posłem do Parlamentu Europejskiego Ryszardem Czarneckim, Maciejem Glamowskim Prezydentem Grudziądza oraz Maciejem Gralakiem Prezesem Fundacji Narodowe Muzeum Sportu Żużlowego, podpisanie listu intencyjnego w sprawie utworzenia Narodowego Muzeum Sportu Żużlowego. Cieszę się, że w Grudziądzu powstanie muzeum żużla, sportu, który jest bardzo związany z naszym miastem. Muzeum pomoże w zachowaniu historii i dziedzictwa tego sportu oraz w edukacji przyszłych pokoleń.