25.09 W Aleksandrowie Kujawskim powstanie nowa rzutnia lekkoatletyczna 

Inwestycja będzie kosztować  50 tys. – uda się ją zrealizować dzięki środkom Fundacji Orlen. Jestem zaszczycony, że mogłem pomóc księżom salezjanom w napisaniu wniosku oraz w znalezieniu źródła finansowania. Cieszę się, że z kompleksu będzie mogła korzystać młodzież, rozwijając swoje talenty i zainteresowania.