28.08 Fundacja Generał Elżbiety Zawackiej

Dziś miałem możliwość spotkać się z Panem Prezydentem Torunia Michałem Zaleskim oraz Panią Prezes – Dorotą Zawacką – Wakarecy. Podczas spotkania rozmawialiśmy o ważnym wsparciu dla Fundacji w jej projektach i działaniach. Moim priorytetem jest zapewnienie pomocy instytucji, której patronką jest tak ważna i zasłużona dla Polski kobieta jak gen. Elżbieta Zawacka.