3.04 Spotkanie z samorządowcami

Spotkałem się Jackiem Żurawskim Burmistrzem Kowalewa Pomorskiego. Cieszę się, że mieliśmy okazję przedyskutować wiele istotnych kwestii, które dotyczą naszej lokalnej społeczności.