3.08 Społeczne Forum Legislacji w Chełmnie

W Auli Zespołu Szkoły nr 2 mówiłem o ważnej roli zasady pomocniczości i partycypacji społecznej w kształtowaniu prawa lokalnego. Cieszę się, że społeczność lokalna jest tak zaangażowana, a forum daje nam szansę wspólnie budować lepszą przyszłość dla regionu.