5.06 Przystąpienie UMK do KRONIK

Uczestniczyłem w konferencji prasowej, podczas której została podpisana umowa między Ministerstwem Cyfryzacji reprezentowanym przez Adama Andruszkiewicza i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu o przystąpieniu uczelni do Krajowego Repozytorium Nauki i Kultury. Gratuluję Panu Rektorowi i cieszę się, że do repozytorium dołączył jeden z najlepszych polskich uniwersytetów.