8.05 Spotkanie z mieszkańcami Rypina

Tego typu wydarzenia są idealną okazją do rozmów na temat potrzeb lokalnej społeczności.