8.09 Nowa instytucja kultury

Dziś w Toruniu spotkałem się razem z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Panem Piotrem Glińskim, aby omówić godny sposób upamiętnienia Pani Generał E. Zawackiej. Deklarujemy, że we współpracy z Fundacją Generał Zawackiej oraz Prezydentem Torunia, Panem M. Zaleskim, będziemy dążyć do powołania nowej instytucji kultury. Pani Generał i kobiety zaangażowane w działalność podziemia zasługują na to, by je upamiętniać.