Grudziądzki Kongres Gospodarczy

Wziąłem udział w Grudziądzkim Kongresie Gospodarczym, na który zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy miasta oraz osoby zainteresowane rozwojem Grudziądza i regionu. To wydarzenie ma na celu promowanie potencjału naszego miasta oraz stworzenie platformy do wymiany pomysłów, współpracy i inwestycji.