KRZYSZTOF
SZCZUCKI

 

Urodziłem się 18 października 1986 roku w Elblągu. Podczas nauki w I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu byłem pomysłodawcą utworzenia w mieście Młodzieżowej Rady Miasta. Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie podjąłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pozostając na tej uczelni jako wykładowca akademicki w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego. W 2014 obroniłem pracę doktorską, natomiast 8 października 2021 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelarii Prezydenta, jak również Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jestem również członkiem Rady naukowej Instytutu de Republica. w latach 2020-2023 pełniłem funkcję Prezesa Rządowego Centrum Legislacji. 14 października 2022 zostałem kierownikiem Akademii Prawa i Sprawiedliwości. Od 2023 roku poseł na Sejm z okręgu nr 5 (Toruń-grudziądz-włocławek)

 

 

Urodziłem się 18 października 1986 roku w Elblągu. Podczas nauki w I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elblągu byłem pomysłodawcą utworzenia w mieście Młodzieżowej Rady Miasta. Ukończyłem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie podjąłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, pozostając na tej uczelni jako wykładowca akademicki w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego. W 2014 obroniłem pracę doktorską, natomiast 8 października 2021 roku Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Uniwersytetu Warszawskiego nadała mi stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk prawnych. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Kancelarii Prezydenta, jak również Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Jestem również członkiem Rady naukowej Instytutu de Republica.
Od 1 września 2020 pełnię funkcję Prezesa Rządowego Centrum Legislacji.
14 października 2022 zostałem kierownikiem Akademii Prawa i Sprawiedliwości

Nazywam się Krzysztof Szczucki, poznajmy się

  • Jestem POSŁEM z okręgu nr 5 (toruń-grudziądz-Włocławek)

 

  • Nigdy nie potrafiłem przejść obojętnie wobec ludzkiej krzywdy, dlatego dbam o to, aby prawo chroniło każdego Polaka.

 

  • Obrona polskich wartości i bezpieczeństwo Naszej Ojczyzny są dla mnie bardzo ważne.

 

  • Wspólnie z mieszkańcami i samorządowcami województwa kujawsko-pomorskiego działam na rzecz rozwoju regionu.

 

  • Chcę dać głos tym, których do tej pory nikt nie chciał wysłuchać.

 

  • Uważam, że naszym obowiązkiem jest troszczyć się o seniorów. Dlatego napisałem Przewodnik Prawny Seniora, który stanowi pierwszą pomoc prawną dla osób starszych.

 

  • Pracowitość i skuteczność zawsze były dla mnie bardzo ważnymi wartościami. Z tego powodu wspieram przedsiębiorcze kobiety z naszego województwa.

2023-nadal

Poseł na Sejm

2023

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej

2022-nadal

Kierownik Akademii Prawa i Sprawiedliwości

2021

Doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych (temat rozprawy pt. „W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej”)

2020-2023

Prezes Rządowego Centrum Legislacji

2020

Zastępca Dyrektora w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2018

Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców

2017

Stypendysta „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2016-2020

Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP

2016-2020

Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych

2015-2016

Zespół Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

2014-nadal

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Katedra Prawa Karnego Porównawczego

2014

Doktor nauk prawnych (praca doktorska pt. „Wykładnia prokonstytucyjna dóbr chronionych w polskim prawie karnym”)

2012-2013

Visiting scholar w Maurer Law School na Indiana University w Bloomington w USA

2011-2012

Nauczyciel w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie

2009-2011

Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu

2023

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej

2022-nadal

Kierownik Akademii Prawa i Sprawiedliwości

2021

Doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych (temat rozprawy pt. „W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej”)

2020-nadal

Prezes Rządowego Centrum Legislacji

2020

Zastępca Dyrektora w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2018

Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców

2017

Stypendysta „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2016-2020

Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP

2016-2020

Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych

2015-2016

Zespół Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

2014-nadal

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Katedra Prawa Karnego Porównawczego

2014

Doktor nauk prawnych (praca doktorska pt. „Wykładnia prokonstytucyjna dóbr chronionych w polskim prawie karnym”)

2012-2013

Visiting scholar w Maurer Law School na Indiana University w Bloomington w USA

2011-2012

Nauczyciel w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie

2009-2011

Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu