Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Rypińskiego

Tego dnia uczestniczyłem w inauguracyjnej sesji Rady Powiatu. Serdecznie gratuluję wszystkim radnym! Współpraca z Jarosławem Sochackim i Krzysztofem Cegłowskim zawsze przebiega wzorowo. Dziękuję także Pawłowi Grzybowskiemu za spotkanie i rozmowę. Deklaruję pełne wsparcie w realizacji ambicji i zamierzeń rypinian oraz wszystkich mieszkańców powiatu.