Marsz przeciwko Zielonemu Ładowi

Nie zgadzamy się na to, żeby brukselscy technokraci i niemieccy politycy decydowali o tym, jak mamy mieszkać i jak prowadzić gospodarstwa rolne.

Chcemy być w Unii Europejskiej, w której szanuje się suwerenność państw członkowskich. Nie ma zgody na centralizację UE i tworzenie jednego państwa.

Jesteśmy dumnym narodem, chodzimy po ulicach Europy z podniesionymi głowami i nie damy sobie narzucić rozwiązań sprzecznych z naszym interesem narodowym.