Pierwsza uczelnia publiczna w Grudziądzu

Z ogromną radością informuję, że od 1 listopada w Grudziądzu rozpoczęła swoją działalność Publiczna Uczelnia Zawodowa. Dzięki naszym wspólnym staraniom udało się zrealizować ten ważny projekt, który będzie miał znaczący wpływ na edukację mieszkańców Grudziądza i okolic.

Publiczna Uczelnia Zawodowa w pierwszym etapie swojej działalności skoncentruje się na prowadzeniu studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku mechatronika. To unikalna oferta, która umożliwi zdobycie tytułu zawodowego inżyniera.

Pierwsi studenci rozpoczną naukę już od roku akademickiego 2024/2025. To kamień milowy w rozwoju naszej społeczności oraz szansa na nowe możliwości zawodowe dla mieszkańców regionu.