Ślubowanie na posła X kadencji 

Dziś był dla mnie wyjątkowy dzień, gdy podczas pierwszego posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej złożyłem uroczyste Ślubowanie na posła X kadencji.

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg.”

To dla mnie wielki zaszczyt i poważna odpowiedzialność. Świadomość, że podejmuję się służby dla Narodu, strzegąc jego suwerenności i interesów, dodaje mi determinacji do rzetelnego wypełniania powierzonych mi obowiązków.

Niech Bóg mi w tym dopomoże, a każdy dzień mojej pracy będzie służył pomyślności Ojczyzny oraz dobru wszystkich obywateli.