Spotkanie z Markiem Jakubiakiem 

Wspólnie z Marek Jakubiak spotkaliśmy się z mieszkańcami Grudziądza i okolic. Dyskutowaliśmy o tym, jak obronić suwerenność Polski. 

Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy My żyjemy.