Stworzymy nową instytucję kultury im gen. Elżbiety Zawackiej.

 • Postać Generała Elżbiety Zawackiej jest dla nas szczególnie ważna, ponieważ urodziła się w Toruniu, a po wojnie poświęciła się pracy nad kształtowaniem przyszłych pokoleń.
 • Pani Generał była niezwykłą postacią dla polskiego podziemia niepodległościowego w okresie II wojny światowej.
 • Bardzo mnie cieszy, że pamięć o Elżbiecie Zawackiej jest wciąż żywa w Toruniu, a jego mieszkańcy włożyli wiele wysiłku w godne upamiętnienie naszej bohaterki.
 • Wkład naszej bohaterki w polską historię zasługuje na pamięć i szacunek.
 • Naszym obowiązkiem jest pielęgnować pamięć o wielkich Polkach.
 • W dzisiejszych czasach potrzebujemy takich odważnych i zaangażowanych kobiet, które służą na rzecz dobra wspólnego.
 • Chciałbym również podziękować zwykłym kobietom, które na przestrzeni dziejów swoją postawą i pracą walczyły o niepodległość naszej ojczyzny.
 • Jako naród powinniśmy czerpać naukę z postaci takich jak gen. Elżbieta Zawacka.
 • Z pełnym przekonaniem deklaruję swoje wsparcie dla wszelkich inicjatyw mających na celu uhonorowanie postaci Generała Elżbiety Zawackiej.

PRZEWODNIK PRAWNY
SENIORA

Z przewodnika dowiesz się:

 • Jak skutecznie dokonać reklamacji niechcianego towaru
 • Jak skorzystać z ulgi dla seniora i zaoszczędzić pieniądze
 • Jak uniknąć oszustwa i co robić w jego przypadku
 • Jak skorzystać z darmowego wyjazdu do sanatorium
 • Jak sprawdzić, jakie dodatki przysługują seniorom
 • Jak skutecznie chronić się przed uciążliwymi telemarketerami

Pomysł na przewodnik zrodził się podczas wielu rozmów, które prowadziłem z mieszkańcami okręgu. Często słyszałem od osób starszych o ich negatywnych doświadczeniach związanymi ze sprzedawcami czy akwizytorami, którzy próbowali ich oszukać. Przewodnik ma za zadanie wyposażyć czytelnika w wiedzę, która pozwoli mu obronić się przed nieuczciwymi ludźmi. Żaden senior nie jest sam i zawsze może liczyć na pomoc instytucji publicznych.

 

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo i POBIERZ ZA DARMO Przewodnik Prawny Seniora, który jest dostępny na stronie www.krzysztofszczucki.pl.

Toruń diagnoza społeczno – gospodarcza

Raport jest próbą zdefiniowania najważniejszych wyzwań, które stoją przed naszym regionem. Wierzę, że jedynie dzięki wiedzy ekspertów i dialogowi z mieszkańcami można realizować program wyborczy, który będzie odpowiadał na potrzeby lokalnych społeczności.

W raporcie znajdą Państwo:

 • Ekspercką wiedzę na temat sytuacji społeczno-gospodarczej w Grudziądzu
 • Szczegółowy opis obecnej sytuacji w regionie
 • Aktualne dane, które zostały wykorzystane do stworzenia raportu
 • Analizę dotychczasowych strategii i działań podejmowanych w regionie
 • Zarysowanie wyzwań stojących przed okręgiem

Zachęcam do pobrania raportu ze strony www.krzysztofszczucki.pl i zapoznania się z wnioskami, które z niego wynikają.

Razem możemy uczynić nasz region lepszym!