Wspólna wizyta w Golubiu-Dobrzyniu

Wspólnie z Marcinem Horałą spotkaliśmy się z mieszkańcami Golubia-Dobrzynia. Był to czas pełen interesujących rozmów o rozwoju naszego regionu, szczególnie o potrzebie budowy CPK. Serdecznie dziękuję Panu Wicestaroście Zbigniewowi Warnelowi za zorganizowanie tego spotkania!