Poseł na Sejm

Okręg nr 5 Toruń-Grudziądz-Włocławek

DOŚWIADCZENIE

przewodnik
prawny
seniora

Pragnę, aby poradnik wyposażył osoby starsze w wiedzę, która pozwoli im obronić się przed nieuczciwymi sprzedawcami i oszustami. Serdecznie zachęcam do bezpłatnego pobrania przewodnika i korzystania w pełni ze swoich przywilejów.

2023-nadal

Poseł na Sejm

2023

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej

2022-nadal

Kierownik Akademii Prawa i Sprawiedliwości

2021

Doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych (temat rozprawy pt. „W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej”)

2020-2023

Prezes Rządowego Centrum Legislacji

2020

Zastępca Dyrektora w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2018

Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców

2017

Stypendysta „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2016-2020

Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP

2016-2020

Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych

2015-2016

Zespół Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

2014-nadal

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Katedra Prawa Karnego Porównawczego

2014

Doktor nauk prawnych (praca doktorska pt. „Wykładnia prokonstytucyjna dóbr chronionych w polskim prawie karnym”)

2012-2013

Visiting scholar w Maurer Law School na Indiana University w Bloomington w USA

2011-2012

Nauczyciel w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie

2009-2011

Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu

2023

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Legislacji i Edukacji Prawniczej

2022-nadal

Kierownik Akademii Prawa i Sprawiedliwości

2021

Doktor habilitowany w zakresie nauk prawnych (temat rozprawy pt. „W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej”)

2020-nadal

Prezes Rządowego Centrum Legislacji

2020

Zastępca Dyrektora w Departamencie Prawnym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

2018

Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych naukowców

2017

Stypendysta „Start” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

2016-2020

Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta RP

2016-2020

Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych

2015-2016

Zespół Prawa Karnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

2014-nadal

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – Katedra Prawa Karnego Porównawczego

2014

Doktor nauk prawnych (praca doktorska pt. „Wykładnia prokonstytucyjna dóbr chronionych w polskim prawie karnym”)

2012-2013

Visiting scholar w Maurer Law School na Indiana University w Bloomington w USA

2011-2012

Nauczyciel w XXXIII Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie

2009-2011

Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu

#bliskoludzi

BIURA POSELSKIE

#pracadlaregionu

Wspólnie piszmy
przyszłość naszego regionu